Politica de confidentialitate

Ultima actualizare: 9 Mai 2018
MEV 2000 SRL repectă dreptul la confidențialitatea și securitatea datelor personale în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor Personale 679/2016.
Aceasta Politică se referă la modul în care colectăm, reținem și utilizăm informațiile personale. Aceasta Politică de Confidențialitate („Politica”) se aplică doar datelor colectate de către noi din resurse online care afișează un link către aceasta Politică. MEV 2000 SRL poate actualiza periodic aceasta politică de confidențialitate și în consecință vă invităm să lecturați periodic acest document.

Despre Noi

In aceasta Politică, când ne referim la “noi” ne referim la MEV 2000 SRL, înregistrata la București, cu sediul Aleea Madaras nr. 9, în sensul Regulamentului General de Protecție a Datelor Personale (“Regulament”), în relația cu dvs. suntem operator de date personale.

Aplicabilitate

Aceasta Politică se referă la modul în care colectăm, reținem și utilizăm informațiile personale resurse online și nu din orice alta sursă. Folosind acest website, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea datelor așa cum este prevăzut în aceasta Politică de Confidențialitate. De asemenea, luați la cunoștință ca MEV 2000 SRL poate schimba, modifica, adauga sau elimina părți din această Politică de Confidențialitate, periodic și fără notificări prealabile.

Definiții

Colectare: acțiunea de culegere, obținere sau înregistrare a Datelor Personale din orice surse, inclusiv prin terțe parți, prin orice mijloace legale
Consimțământ: un acord voluntar în legatură cu Colectarea, Utilizarea și Dezvaluirea Datelor Personale în scopuri specifice pe baza informațiilor furnizate
Potențial Client este o persoana care: corespondează cu MEV 2000 SRL prin intermediul formularului de contact
Dezvăluire: punerea Datelor Personale la dispoziția unei Terțe Părți
Angajat: o persoana angajată de MEV 2000 SRL
Date Personale: informații despre o persoană identificataă sau identificabilă. Aceste informații sunt numele, numărul de telefon, adresa de email.
Terță Parte: o organizatie diferită de Clienti sau MEV 2000 SRL
Transfer: o relație contractuală între MEV 2000 SRL și o Terță Parte prin care anumite atribuții și acțiuni sunt îndeplinite de Terță Parte
Utilizare: gestionarea Datelor Personale de catre MEV 2000 SRL

Utilizarea datelor personale

Vă este permis accesul pe site-ul nostru fără să ne spuneți cine sunteți și nu cerem nicio formă de înregistrare.
Prin accesarea anumitor zone (de exemplu formular de contact) sunteți de acord ca datele dvs personale pot fi colectate, păstrate, utilizate și transferate către noi și partenerii noștri într-unul din următoarele scopuri:

  • Furnizare de răspunsuri la solicitări

Cu excepția cazurilor impuse sau permise de lege, MEV 2000 SRL nu va utiliza sau dezvălui Date Personale în scopuri nedeclarate și neagreate de dvs. Păstram datele voastre în concordanță cu toate cerințele de raportare și păstrare de documentație aplicabile din punct de vedere legal sau etic.

Temeiul legal

Temeiul legal pentru colectarea și utilizarea Datelor Personale depinde de respectivele informații și scopurile enumerate anterior ale procesării acestora. MEV 2000 SRL va colecta și procesa datele personale doar dacă informațiile sunt necesare stabilirii sau derulării unor relații contractuale.

Retenție și Ștergere

În vederea realizării scopurilor sus-menționate, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către MEV 2000 pe tot parcursul relației contractuale și după finalizarea acesteia în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile în materia arhivării.

S-au aplicat măsuri tehnice și organizaționale pentru a preveni pierderea sau accesul neautorizat la datele personale.
MEV 2000 SRL va distruge sau șterge Datele Personale devenite inutile. Se vor lua măsuri rezonabile de împiedicare a accesului neautorizat în timpul distrugerii sau ștergerii datelor.

Dezvăluirea și Transferul informației cu caracter personal

Nu vom vinde, împarți sau distribui în orice fel datele tale personale unor terțe parți. Datele personale pot fi transferate ocazional unor terțe părți care acționează pentru sau în numele MEV 2000 SRL, pentru procesare suplimentară în concordanța cu scopurile pentru care datele au fost colectate în mod inițial, cum ar fi servicii de suport tehnic.

Siguranță și confidențialitate

Pentru a asigura siguranța și confidențialitatea datelor personale pe care le colectam online, folosim rețele de date protejate.

Când utilizați site-ul https://lineare.ro trebuie să știți că nu folosim date pentru a construi profiluri sau a identifica persoane.

În decursul procesării datelor tale personale, vom lua măsuri special create pentru a proteja informațiile de riscurile de pierdere, utilizare greșită, acces neautorizat, dezvăluire, alterare sau distrugere cu intenția fermă de a preveni astfel de situații neplăcute.

Transfer de date în străinătate

In general nu transferăm datele tale personale către alte jurisdicții. Website-ul nostru este furnizat de pe serverele Vebland, Romania, astfel orice date veți transmite prin intermediul website-ului vor fi transmise prin intermediul acestor servere.

Date anonime și „Cookies”

“Cookies” sunt fișiere text mici care salvează informații specifice pe computer în timp ce vizitați orice website.

Acest site foloseste tehnologie de profilare anonimă a traficului în scopul de a îmbunătăți experiența utilizatorilor, descrisă in Politica de cookie-uri.

Vă asigurăm că noi nu colectăm informații personale identificabile despre vizitatorii noștri prin aceste cookie-uri, cum ar fi nume, adrese, adrese de e-mail sau numere de telefon.

Drepturile Persoanelor Vizate

Respectăm drepturile dvs. în calitate de client pentru a stabili cum sunt utilizate informațiile dvs. personale. Aceste drepturi includ:

Dreptul la informare – poți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor personale;

Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le poți completa;

Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevazute de lege;

Dreptul la restricționarea prelucrării – poți solicita restricționarea prelucrării iî cazul în care se contestă exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator de date personale;

Dreptul de a depune plângere – poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, îl puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Actualizarea Politicii de Confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a amenda periodic aceasta Politică pentru a satisface eventualele modificări ale legislației. Orice actualizări și modificări vor fi postate pe website. Prin continuarea accesării site-ului și a serviciilor oferite de MEV 2000 SRL, datele dvs.  personale vor fi supuse acelor actualizări și amendamente.

Contactați-ne

Dacă aveți întrebări sau reclamații despre respectarea acestei Politici de confidențialitate, vă rugăm să trimiteți un e-mail la lineare@lineare.ro.